Publicistika

PRILOZI U KNJIGAMA, MONOGRAFIJAMA, PRIRUČNICIMA:

 • Basara D., Bakšić D., 2021., Speleogeneza, speleomorfologija i hidrologija Vjetrenice. U: Ozimec R. et al., Vjetrenica centar bioraznolikosti Dinarida, Ravno: JP Vjetrenica, str. 43-96
 • Ozimec R., Basara D., 2021., Valorizacija Vjetrenice i područja Popovo polje-Vjetrenica. U: Ozimec R. et al., Vjetrenica centar bioraznolikosti Dinarida, Ravno: JP Vjetrenica, str. 297-308
 • Ozimec R. et al., 2021., Razvojni projekti Vjetrenice. U: Ozimec R. et al., Vjetrenica centar bioraznolikosti Dinarida, Ravno: JP Vjetrenica, str. 323-332
 • Basara D. et al.(2019), Speleološka publicistika. U: Koller Šarić K. et al., Proteus. Zagreb: Udruga Hyla, str.47-48
 • Lukić Bilela L., Vesnić A., Ozimec R., Basara D., Polak S., Đug S., 2019., Špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine – s osvrtom na Natura 2000 područja, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, BIOSPELD – Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini, 2019, Sarajevo 
 • Basara D. (2017), Priprema za speleološka istraživanja. U: Rnjak G.(2017), Speleologija; PDS Velebit, Hrvatski planinarski savez Komisija za speleologiju, HGSS, SD Velebit; 2017., Zagreb, str.413-420. U: Rnjak G.(2019), Speleologija II. dopunjeno izdanje; PDS Velebit, Hrvatski planinarski savez Komisija za speleologiju, HGSS, SD Velebit; 2019., Zagreb, str.427-434.
 • Čaplar A., Basara D., 2016., Hrvatski planinarski savez Komisija za speleologiju 1956-2016., Hrvatski planinarski savez, 2016., Zagreb 
 • Poljak Ž., Čaplar A., 2014., Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika, Hrvatski planinarski savez, 2014., Zagreb 
 • Božić V., 2014., Ilustrirana povijest speleologije u Hrvatskoj, Hrvatski planinarski savez, 2014., Zagreb 
 • Murganić V., 2013., Ljetopis Planinarskog društva Dubovac 1923.-2013., PD Dubovac, 2013, Karlovac 
 • Lukić Bilela L., Ozimec R., 2013., Odabrani špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine, Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini, 2013, Sarajevo 
 • Ozimec R., Radoš M.M. i grupa autora, Prirodoslovno-povijesna baština općine TOMISLAVGRAD, udruga Naša baština Tomislavgrad-Zagreb, 2013, Tomislavgrad-Zagreb 
 • Trpčić M., Petrak M., Modrušan M., Škola krša na Slunjčici – priručnik, 2011., JU Natura Viva i SK Ozren Lukić, 2011, Karlovac 
 • grupa autora, Škola krša na Slunjčici – radna bilježnica, 2011., SK Ozren Lukić, 2011, Zagreb 
 • Ozimec R. i sur., Stopama gromačkog pračovjeka: život u podzemlju dubrovačkog krša. Katalog izložbe. Tekst: Roman Ozimec; fotografije: Damir Basara i sur. Dubrovnik: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje; Zagreb: Hrvatsko biospeleološko društvo, Dubrovnik, veljača 2005., 36 strana.
 • Basara D., 2004: Sistemi kolotura – primjena u speleologiji, Instruktorski rad KS HPS, 2004, Damir Basara, Karlovac 

ZNANSTVENI ČLANCI I OBJAVE U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA:

 • Basara D., Ozimec R., Jalžić B., Polić G., 2019, PRELIMINARY SPELEOLOGICAL AND BIOSPELEOLOGICAL ANALYSIS OF LOKRUM ISLAND, Znanstveno – stručni skup: Otok Lokrum od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem, zbornik sažetaka, str. 68-71, Dubrovnik
 • Bočić N., Cvitanović H., Basara D., 2016, OSNOVNA SPELEOLOŠKA OBILJEŽJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Prirodoslovlje 16(1-2), str 267-290, Zagreb
 • Ozimec R., Rnjak G., Jalžić B., Lacković D., Cvitanović H., Basara D., Kovačević A., Polić G., Grgurev M., Hanžek N., Rade P., Kljaković-Gašpić F. & Antolić O., 2015, SPELAEOLOGIA RAGUSINA 1 -KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA, PODZEMNIH GRAĐEVINA, KRŠKIH IZVORA I KRŠKIH BUNARA KOPNENOG DIJELA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Subterranea Croatica vol.13, Suppl.1, 2015, str.1-151, Zagreb-Karlovac-Dubrovnik
 • Lukić-Bilela, L., Ozimec R., Miculinić K., & Basara, D. , 2013., A COMPREHENSIVE VALORIZATION OF MEGARA CAVE (Bjelašnica Mt., BiH)REGARDING THE PRESERVATION AND PROTECTION, Natura Montenegrina br.12(3-4): str. 701-717, Podgorica

STRUČNI ČLANCI I OBJAVE U STRUČNIM ČASOPISIMA:

 • Madunić D., Ozimec R., Dilber S., Marković J., Basara D., Finžgar S., Lukić Bilela L., 2022., 13. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2022., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Samobor 2022, str.23-24, Samobor
 • Rnjak G., Basara D., Marković J., Ozimec R., 2021.: Izvor-špilja Ričina: stanje i perspektive, Speleolog, 2021., str. 40-53, Zagreb
 • Basara D., Ozimec R., 2020.: Mrtvo more: geomorfološki i kulturološki fenomen hrvatskog krša, Speleolog, 2020., str.58-65, Zagreb
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Finžgar S., Polić G., Lukić Bilela L., Ferry S. 2019., 10. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2019., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Pazin 2019, str.32-33, Pazin
 • Lukić Bilela L., Ozimec R., Basara D., Vesnić A, 2019., Knjiga: “Špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine – s osvrtom na Natura 2000 područja”, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Pazin 2019, str.34-35, Pazin
 • Basara D., Ozimec R., Jalžić B., Polić G., 2019, Preliminarna speleološka i biospeleološka analiza otoka Lokruma, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Pazin 2019, str.54, Pazin
 • Ozimec R., Basara D., 2018.: Putovima gospara Miha Kusijanovića: Miho Kusijanović (1878.-1956.): prvi dubrovački speleolog, Speleolog, 2018., str.68-75, Zagreb
 • Basara D./Osmica Ka, 2018., SpeleoFilmFestival 2018., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Ogulin 2018, str.54-55, Ogulin
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Finžgar S., Polić G., Lukić Bilela L., 2018., 9. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2018., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Ogulin 2018, str.29-30, Ogulin
 • Ozimec R., Basara D., Protrka K., Rade P., Vuković I., Mojčec T., Stopić D., Bukovčak B., 2018., Kaverne u tunelu Sv.Ilija, Biokovo, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Ogulin 2018, str.16, Ogulin
 • Basara D., 2017., Pregled filmova prikazanih na Speleo Film Festivalu 2017. godine, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.69, Dubrovnik
 • Lukić Bilela L., Ozimec R., Basara D., Finžgar S., Finžgar G., 2017., Istraživanja speleoloških objekata budućeg NP “Treskavica-Igman-Bjelašnica-kanjon Rakitnice, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.57, Dubrovnik
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Rnjak G., Matočec N., Finžgar S., Lukić Bilela L., 2017., Speleoronilačka i znanstveno-istraživačka ekspedicija Ponor Kovači-izvor Ričine 2017., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.27-28, Dubrovnik
 • Basara D., 2017., Speleo Film Festival u Karlovcu 2011.-2017., Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.22, Dubrovnik
 • Basara D., Rnjak G., Ozimec R., 2017., Značajni speleološki objekti Dubrovačko-neretvanske županije, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.18-19, Dubrovnik
 • Ozimec R., Basara D., 2017., Miho Kusijanović (1878.-1956.) – rodonačelnik dubrovačke speleologije, Zbornik radova skupa speleologa Hrvatske – Čilipi 2017, str.16-17, Dubrovnik
 • Basara D., 2017., Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta, Hrvatski planinar br.11/2017, str.504, Zagreb
 • Basara D., 2017., Sedmi Speleo Film Festival u Karlovcu, Hrvatski planinar br.11/2017, str.503, Zagreb
 • Basara D., 2017., 60. obljetnica Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatski planinar br.3/2017, str.139-141, Zagreb
 • Božić V., Basara D., 2016., 60 godina Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Karlovac 2016, str.42, Karlovac
 • Basara D., 2016., Retrospektiva filmova – Speleo Film Festival, zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Karlovac 2016, str.41, Karlovac
 • Basara D., 2016: Održan 6.Speleo-film festival, Hrvatski planinar br.11/2016, str.505, Zagreb
 • Basara D., 2016: Održan speleološki logor na Biokovu, Hrvatski planinar br.9/2016, str.411, Zagreb
 • Basara D., 2016: Seminar o opremanju speleoloških objekata, Hrvatski planinar br.7-8/2016, str.353, Zagreb
 • Basara D., 2016: Održani ispiti za nazive Speleolog i Instruktor speleologije, Hrvatski planinar br.4/2016, str.195-196, Zagreb
 • Basara D., 2016: Seminar o organizaciji rada Komisije za speleologiju i speleoloških udruga, Hrvatski planinar br.4/2016, str.195, Zagreb
 • Ozimec R., Basara D., Vojinović M., Gottstein S., 2015., Novootkrivena anhijalina Jama iznad Vrbovice, otok Korčula, Zbornik sažetaka skupa speleologa Hrvatske 2015, str.62-63, Ogulin
 • Ozimec R., Marković J., Šumanović M., Rnjak G., Kovač Konrad P., Jalžić B., Basara D., Lukić Bilela L., Dilber S., 2015., Izvor Ričine 2015., ili da li je entuzijazam otac, a upornost majka mudrosti?, Zbornik sažetaka skupa speleologa Hrvatske 2015, str.51-52, Ogulin
 • Ozimec R., Basara D., Rade P., Rnjak G., Glavaš I., Jalžić B., Bartulović T., Protrka K., 2015., Jame u tunelu Sv.Ilija, Zagvozd, Biokovo, Zbornik sažetaka skupa speleologa Hrvatske 2015, str.49-50, Ogulin
 • Basara D., Uroić M., 2015., Festival speleološkog filma – Karlovac, stari grad Dubovac, Speleolog 2014, godište 62, str. 97-98, Zagreb
 • Basara D., 2015: U Karlovcu održan 5.festival speleološkog filma, Hrvatski planinar br.11/2015, str.515, Zagreb
 • Basara D., 2015: Speleološka istraživanja na širem području Klemente (Srednji Velebit) u 2014.g., Subterranea Croatica br.18, str.18-22, Karlovac
 • Basara D., 2015: Osnovana speleološka sekcija Speleo8, Subterranea Croatica br.18, str.52, Karlovac
 • Basara D., 2015: Speleo film festival – Karlovac, stari grad Dubovac, Subterranea Croatica br.17, str.60, Karlovac
 • Basara D., 2015: Speleološki priručnik”Ilustrirana povijest speleologije u Hrvatskoj”, Hrvatski planinar br.01/2015, str.42-43, Zagreb
 • Basara D., 2015: Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta, Hrvatski planinar br.01/2015, str.42, Zagreb
 • Basara D., 2015: Skup speleologa Hrvatske 2014-Lepoglava, Hrvatski planinar br.01/2015, str.41-42, Zagreb
 • Basara D., 2014: Speleološki filmski festival u Karlovcu, Hrvatski planinar br.11/2014, str.512, Zagreb
 • Basara D., 2014: Četvrti Festival speleološkog filma u Karlovcu, Hrvatski planinar br.9/2014, str.408, Zagreb
 • Basara D., 2014: Speleološko školovanje u 2014.g., Hrvatski planinar br.9/2014, str.408, Zagreb
 • Basara D., 2014: Ususret skupu speleologa Hrvatske, Hrvatski planinar br.9/2014, str.408, Zagreb
 • Basara D., 2014: Seminar o opremanju speleoloških objekata, Hrvatski planinar br.7-8/2014, str.353, Zagreb
 • Basara D., 2014: Održani ispiti za nazive Speleolog i Instruktor speleologije., Hrvatski planinar br.3/2014, str.150, Zagreb
 • Basara D., 2014: Skup speleologa Hrvatske Momjan 2013., Hrvatski planinar br.1/2014, str.42, Zagreb
 • Basara D.,Cvitanović H., 2013: Multidisciplinarna speleo-znanstvena istraživanja na srednjem Velebitu tijekom 2012. i 2013.godine, Subterranea Croatica br.15, str.2-14, Karlovac
 • Basara D., Cvitanović H., 2013: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit 2013, Zbornik radova Hrvatskog speleološkog poslužitelja vol.3 br.2/2013, str.70-72, Zagreb
 • Basara D., 2013: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit-Klementa 2011, Zbornik radova Hrvatskog speleološkog poslužitelja vol.3 br.2/2013, str.73-82, Zagreb
 • Basara D., 2013: Projekt Explore, learn, share – Youth exchange in Bulgaria, Subterranea Croatica br.15, str.52-53, Karlovac
 • Basara D., 2013: O planinarstvu u Karlovcu, Hrvatski planinar br.4/2013, str.199-200, Zagreb
 • Basara D., 2012: Seminar o speleološkim istraživanjima, Zbornik radova Hrvatskog speleološkog poslužitelja vol.2 br.2/2012, str.88-99, Zagreb
 • Basara D., 2012: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit-Klementa, Subterranea Croatica br.14, str.13-19, Karlovac
 • Basara D., 2011: Istraživački kamp Velika kapela 2010., Subterranea Croatica br.13, str.10-14, Karlovac
 • Basara D., Cvitanović H., 2011, Katastar speleoloških objekata Karlovačke županije., zbornik sažetaka Stručnog seminara o speleološkom katastru, Perušić, str.09-10, Perušić
 • Cvitanović H., Basara D., 2011, Primjeri inventarizacije speleoloških objekata u europskim državama, zbornik sažetaka Stručnog seminara o speleološkom katastru, Perušić, str.14., Perušić
 • Spudić D., Trpčić M., Basara D., (2011), SURADNJA JAVNE USTANOVE “NATURA VIVA” I SPELEOLOŠKIH UDRUGA NA PODRUČJU ZAŠTITE PRIRODE I INVENTARIZACIJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, zbornik sažetaka Stručnog seminara o speleološkom katastru, Perušić, str.28-29., Perušić
 • Basara D., 2010: Samo vertikalno ili putovanje hrvatskim podzemljem, Subterranea Croatica br.12, str.40, Karlovac
 • Basara D., 2006: Istraživanje sifona u Špilji za Gromačkom vlakom – Gromača Dubrovnik, Subterranea Croatica br.7, str.52, Karlovac
 • Basara D., 2006: Jama Sbardella (-247m) Crikvena, Sjeverni Velebit, Speleo’zin br.18, str.11-13, Karlovac
 • Basara D., 2006: Sistemi kolotura – primjena u speleologiji, Speleo’zin br.18, str.42-44, Karlovac
 • Basara D., 2006: Izvještaj o radu SO PD Dubovac za razdoblje 18.12.2003. – 01.12.2004., Speleo’zin br.18, str.65, Karlovac
 • Basara D., 2006: Izvještaj o radu SO PD Dubovac za razdoblje 06.12.2004. – 06.12.2005., Speleo’zin br.18, str.66, Karlovac
 • Basara D., Bedek J., 2005., Novija speleološka istraživanja špilja i jama dubrovačkog zaleđa, zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Kamanje 2005, str.10, Karlovac
 • Basara D., 2005., Karlovačka speleološka ekspedicija “El Ocote 2005”, Chiapas-Meksiko, zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Kamanje 2005, str.30, Karlovac
 • Basara D., 2005., Međunarodni speleo-kamp Tajan 2005, Zavidovići, BiH, zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Kamanje 2005, str.33, Karlovac
 • Basara D., 2004., Speleološki objekti okolice grada Kladnja, Bosna i Hercegovina , zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Ozalj 2004, str.21, Karlovac
 • Basara D., Jelinić I., Bakšić D., 2004: Speleološka ekspedicija Crikvena 2003 Sjeverni Velebit, Speleo’zin br.17, str.4-12, Karlovac
 • Basara D., 2004., Izvještaj o radu SO PD Dubovac za razdoblje 18.12.2002. – 10.12.2003., Speleo’zin br.17, str.83, Karlovac
 • Basara D., 2004: Tečaj o topografskom snimanju speleoloških objekata., Speleo’zin br.17, str.86, Karlovac
 • Bajraktarević A., Basara D., 2003: Speleokamp Kladanj 2001, Speleo’zin br.16, str.32-36, Karlovac
 • Basara D., 2003: Izvještaj o radu SO PD Dubovac za razdoblje 06.12.2001. – 06.12.2002., Speleo’zin br.16, str.74-75, Karlovac
 • Basara D., 2003: Projekt Klementa srednji Velebit, Speleo’zin br.16, str.76, Karlovac
 • Basara D., 2002: Kronologija novijih istraživanja Klemente na srednjem Velebitu, Speleo’zin br.15, str.16-19, Karlovac
 • Basara D., 2002: Izvještaj o radu SO PD Dubovac – Karlovac u 2001.g., Speleo’zin br.15, str.55-56, Karlovac
 • Basara D., 1999: VIII. Speleološka škola SOPD Dubovac-Karlovac, Speleo’zin br.12, str.36, Karlovac
 • Basara D., 1998: Speleološka škola SOPD Dubovac, Speleo’zin br.8/9, str.62, Karlovac
 • Basara D., 1998: Proslava 70 godina speleološkog odsjeka PD Mosor – Split, Speleo’zin br.8/9, str.62, Karlovac

IZVJEŠĆA ISTRAŽIVANJA I EKSPEDICIJA:

 • Basara D., 2022: Stručni elaborat: Katastar speleoloških objekata otoka Korčule i Badije DNŽ, Osmica, 2022.
 • Basara D., Ozimec R., 2022: Stručni elaborat: Speleološka i biospeleološka inventarizacija na području Lička Plješivica – Ličko Pounje, Adipa, 2022.
 • Sudar, N., Jalžić, B., Basara, D., Visković, P., 2022: Završni elaborat: Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja kaverni u tunelu Krotuša i izvora Klokun, Osmica, 2022.
 • Jelić D. i dr., 2022: Izvještaj: Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble, Biota, 2022.
 • Basara D., 2021: Stručni elaborat: Špilja Pišurka – izrada detaljnog topografskog nacrta i 3D digitalnog modela, Osmica, 2021.
 • Basara D., 2021: Stručni elaborat: Postavljanje rešetkastih vrata na špilju Pišurku na otoku Korčuli, Osmica, 2021.
 • Basara D., 2021: Stručni elaborat: Vađenje fosilnih ostataka zubi ribe iz reda Pycnodontiformes u speleološkom objektu Borovčeva jama na otoku Korčuli , Osmica, 2021.
 • Basara D., 2021.: Stručni elaborat: Praćenje ekoloških parametara s ciljem očuvanja i zaštite špilje Vrlovke, Osmica, 2021.
 • Basara D., Ozimec R., 2020: Stručni elaborat: Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja populacija Natura vrsta čovječja ribica (Proteus anguinus) i kongerija (Congeria kusceri) te Natura staništa 8310 (Špilje i jame zatvorene za javnost), na budućem zaštićenom području Popovo polje – Vjetrenica 
 • Basara D., Ozimec R., 2020: Stručni elaborat: Interventni monitoring lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu te obale i podmorja na području od Mrtvog mora do JZ mola, Osmica, 2020.
 • Ozimec R., Basara D., 2019: Stručni elaborat: Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleoloških objekata na području Parka prirode Biokovo za 2019. godinu, Adipa, 2019.
 • Ozimec R., Basara D., 2019: Stručni elaborat: Sustavno speleološko rekognosciranje i istraživanje kopnenog dijela otoka Lokruma i njegovog podmorja, Adipa, 2019, Zagreb
 • Basara D., 2019: Stručni elaborat: Speleo-ronilačka istraživanja podmorja JZ mola na otoku Lokrumu, Osmica, 2019, Karlovac
 • Ozimec R., Basara D., 2019: Stručni elaborat: Speleološko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu, Adipa, 2019, Zagreb
 • Ozimec R., Basara D., 2017: Stručni elaborat: Istraživanje i monitoring Golubije špilje na otoku Lokrumu, Adipa, 2019, Zagreb
 • Ozimec R., Basara D., 2017: Stručni elaborat: Prihvatni kapacitet i idejni projekt uređenja električne rasvjete Zametske špilje u Rijeci, Adipa, 2017.
 • Ozimec R., Bilela Lukić L., Basara D.,Bakšić D., 2015: Stručni izvještaj interventnog obilaska špilje Vjetrenice, Adipa, 2015, Ravno-Sarajevo-Zagreb
 • Basara D., 2014: Speleološko znanstvena ekspedicija Srednji Velebit 2014 (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, SK Ursus spelaeus, 2014, Karlovac
 • Basara D., 2013: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit 2013 (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, SK Ursus spelaeus, 2013, Karlovac
 • Ozimec R., Basara D., Šincek D., 2013: SPELEOLOŠKI I BIOSPELEOLOŠKI KATASTAR ŽUPANIJE VARAŽDINSKE, HRVATSKA (godišnje izvješće projekta), ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, 2013., Zagreb
 • Ozimec R., Basara D., Stopić D., 2012: Monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija na području Parka prirode Biokovo (izvješće projekta), Hrvatsko biospeleološko društvo, 2012., Zagreb
 • Ozimec R., Basara D., Stopić D., 2012: Izrada 3D modela te idejnog rješenja turističkog uređenja Jame za Supinom na području Parka prirode Biokovo (izvješće projekta), Hrvatsko biospeleološko društvo, 2012., Zagreb
 • Basara D., 2012: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit Vršeljci 2012 (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, SK Ursus spelaeus, 2012, Karlovac
 • Basara D., 2011: Speleološka ekspedicija Srednji Velebit Klementa 2011 (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac; SK Ursus spelaeus; SK Ozren Lukić 2011, Karlovac
 • Ozimec R., Cvitanović H., Basara D., 2011: SPELEOLOŠKI I BIOSPELEOLOŠKI KATASTAR DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE (izvješće projekta), Samostalna Znanstveno-Stručna djelatnost Roman Ozimec, 2011., Zagreb
 • Basara D., 2010: Izvješće sa istraživačkog kampa Velika kapela 2010., SOPD Dubovac, 2010, Karlovac
 • Monvoisin G., Datry T., Basara D., 2004: Kladanj – Gospić 2004 (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, 2004, Karlovac
 • Basara D., 2003: Speleološka ekspedicija Crikvena 2003 + jama Sbardella (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, 2003, Karlovac
 • Basara D., 2002: Srednji Velebit – Projekt Klementa (izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, 2002, Karlovac
 • Bajraktarević A., Basara D., 2001: Speleo kamp Kladanj 2001.(izvješće ekspedicije), SOPD Dubovac, 2001, Karlovac

PREDAVANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA:

 • Basara., D., 2022., Speleološki katastar općine Ravno BiH, Skup speleologa Bosne i Hercegovine 2022.g., Mostar
 • Madunić D., Ozimec R., Dilber S., Marković J., Basara D., Finžgar S., Lukić Bilela L., 2022., 13. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2022., Skup speleologa Hrvatske – Samobor 2022, Samobor
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Finžgar S., Polić G., Lukić Bilela L., Ferry S. 2019., 10. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2019., Skup speleologa Hrvatske – Pazin 2019, Pazin
 • Lukić Bilela L., Ozimec R., Basara D., Vesnić A, 2019., Knjiga: “Špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine – s osvrtom na Natura 2000 područja”, Skup speleologa Hrvatske – Pazin 2019, Pazin
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Finžgar S., Polić G., Lukić Bilela L., 2018., 9. međunarodna speleološka i znanstveno – istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – izvor Ričine 2018., Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2018, Ogulin
 • Ozimec R., Basara D., Protrka K., Rade P., Vuković I., Mojčec T., Stopić D., Bukovčak B., 2018., Kaverne u tunelu Sv.Ilija, Biokovo, Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2018, Ogulin
 • Marković J., Ozimec R., Dilber S., Šumanović M., Basara D., Rnjak G., Matočec N., Finžgar S., Lukić Bilela L., (2017.), Speleoronilačka i znanstveno-istraživačka ekspedicija Ponor Kovači-izvor Ričine 2017., Skup speleologa Hrvatske Dubrovnik – Čilipi 2017, Dubrovnik
 • Basara D., (2017.), Speleo Film Festival u Karlovcu 2011.-2017., Skup speleologa Hrvatske Dubrovnik – Čilipi 2017, Dubrovnik
 • Basara D., Rnjak G., Ozimec R., (2017.), Značajni speleološki objekti Dubrovačko-neretvanske županije, Skup speleologa Hrvatske Dubrovnik – Čilipi 2017, Dubrovnik
 • Ozimec R., Basara D., (2017)., Miho Kusijanović (1878.-1956.) – rodonačelnik dubrovačke speleologije, Skup speleologa Hrvatske Dubrovnik – Čilipi 2017, Dubrovnik
 • Bočić N., Cvitanović H., Basara D.(2016), Osnovna speleološka obilježja Karlovačke županije, znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 25, Karlovac, 21.10.2016.
 • Basara D. (2016), Značaj speleoloških objekata kanjona rijeke Korane, Javna tribina “Rijeka Korana – znanjem do očuvanja”, Karlovac, 19.05.2016.
 • Basara D. (2015), Značaj speleoloških objekata kanjona rijeke Korane, Javna tribina “Hidroelektrane na Korani, prilika ili neprilika?”, Slunj, 27.11.2015.
 • Ozimec R., Marković J., Šumanović M., Rnjak G., Kovač Konrad P., Jalžić B., Basara D., Lukić Bilela L., Dilber S. (2015), Izvor Ričine 2015., ili da li je entuzijazam otac, a upornost majka mudrosti?. Skup speleologa Hrvatske 2015, Ogulin, 20-22.11.2015. p.XXV
 • Ozimec R., Basara D., Rade P., Rnjak G., Glavaš I., Jalžić B., Bartulović T., Protrka K. (2015). Jame u tunelu Sv.Ilija, Zagvozd, Biokovo. Skup speleologa Hrvatske 2015, Ogulin, 20-22.11.2015. p.XXIV
 • Lukić-Bilela, L., Ozimec R., Miculinić K., & Basara, D. (2014). Valorizacija pećine Megare s ciljem očuvanja i zaštite. Skup speleologa BiH, Čečava, 9-11.05.2014. p. XX.
 • Barjaktarević A., Basara D., Milanolo S. (2013) – Rezultati  istraživanja sistema “Jama Atom-Ponor kod brvnare” i ponora Novara do 2012. godine i perspektive istraživanja, Skup speleologa BiH Mostar 2013., Mostar, 10.-12.05.2013., p.IV
 • Basara D., (2013), Moderna istraživanja-Speleologija, Knjižnica za mlade, Karlovac, 27.02.2013.
 • Basara D., (2012), Međunarodna speleološka ekspedicija Srednji Velebit – Vršeljci 2012., Skup speleologa Hrvatske Drežnik grad 2012, Drežnik grad, 09.-11.11.2012.,  p.X
 • Barjaktarević A., Basara D., Milanolo S. (2012), Rezulatati dosadašnjih istraživanja sistema Jama Atom – Ponor kod brvnare i ponora Novara te dalje perspektive istraživanja, Susret speleologa i istraživača krša BiH, Veliko Čajno-Visoko, 4-6.05.2012., p.II
 • Basara D., Cvitanović H. (2011), Katastar speleoloških objekata Karlovačke županije., Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 29.-30.01.2011.,  p.III
 • Cvitanović H., Basara D., (2011), Primjeri inventarizacije speleoloških objekata u europskim državama, Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 29.-30.01.2011.,  p.XIII
 • Spudić D., Trpčić M., Basara D., (2011), SURADNJA JAVNE USTANOVE “NATURA VIVA” I SPELEOLOŠKIH UDRUGA NA PODRUČJU ZAŠTITE PRIRODE I INVENTARIZACIJE SPELEOLOŠKIH OBJEKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić, 29.-30.01.2011.,  p.XXVIII
 • Basara D., (2010), Samo vertikalno ili putovanje hrvatskim podzemljem., Prostorije ronilačkog saveza regije Veneto – Italija, Padova, 26.03.2010.
 • Basara D., Bedek J., (2005), Novija speleološka istraživanja špilja i jama dubrovačkog zaleđa, Skup speleologa Hrvatske Kamanje 2005, Kamanje, 25.-27.11.2005.,  p.IX
 • Basara D., (2005), Karlovačka speleološka ekspedicija “El Ocote 2005”, Chiapas-Meksiko , Skup speleologa Hrvatske Kamanje 2005, Kamanje, 25.-27.11.2005.,  p.XXIX
 • Basara D., (2005), Međunarodni speleo-kamp Tajan 2005, Zavidovići, BiH, Skup speleologa Hrvatske Kamanje 2005, Kamanje, 25.-27.11.2005.,  p.XXXIII
 • Basara D., (2004), Speleološki objekti okolice grada Kladnja, Bosna i Hercegovina , Skup speleologa Hrvatske Ozalj 2004, Ozalj, 19.-21.11.2004., p.XX

POSTERI:

 • Sudar N., Jalžić B., Basara D., Visković P.: Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja kaverni u tunelu Krotuša i izvora Klokun, Skup speleologa Hrvatske – Samobor 2022.
 • Dilber S., Madunić D., Radoš M., Brtulić A., Ozimec R., Marković J., Basara D., Finžgar S., Lukić Bilela L.: Dahna, Skup speleologa Hrvatske – Samobor 2022.
 • Basara D., Ozimec R., Jalžić B., Polić G., 2019, PRELIMINARY SPELEOLOGICAL AND BIOSPELEOLOGICAL ANALYSIS OF LOKRUM ISLAND, Znanstveno – stručni skup: Otok Lokrum od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem, Dubrovnik 2019.
 • Basara D., Nacrti kaverni u tunelu Sv.Ilija na Biokovu, Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2018.g.
 • Lukić Bilela L., Ozimec R., Basara D., Finžgar S., Finžgar G., Istraživanja speleoloških objekata budućeg NP “Treskavica-Igman-Bjelašnica-kanjon Rakitnice, Skup speleologa Hrvatske – Dubrovnik – Čilipi 2017.g.
 • Ozimec R., Basara D., Vojinović M., Gottstein S., Novootkrivena anhijalina Jama iznad Vrbovice, otok Korčula, Skup speleologa Hrvatske – Ogulin 2015.g.
 • Basara D., Cvitanović H.,Multidisciplinarna speleo-znanstvena istraživanja na srednjem Velebitu tijekom 2012. i 2013. godine, Skup speleologa Hrvatske – Momjan 2013.g.
 • Lada Lukić Bilela, Roman Ozimec, Kazimir Miculinić & Damir Basara, Valorizacija pećine Megare s ciljem očuvanja i zaštite, Skup speleologa Hrvatske – Momjan 2013.g.
 • Basara D., Festival speleološkog filma No.2, Skup speleologa Hrvatske – Drežnik grad 2012.g.
 • Basara D., Speleološki odsjek PD Dubovac – rad u 2012.g., Skup speleologa Hrvatske – Drežnik grad 2012.g.
 • Basara D., Cvitanović H., Katastar speleoloških objekata Karlovačke županije, Stručni seminar o speleološkom katastru – Perušić 2011.
 • Cvitanović H., Basara D., Speleološki katastar pokrajine Brescia – Italija, Stručni seminar o speleološkom katastru – Perušić 2011.

FILMOVI:

 • Explore, learn, share – Youth exchange in Bulgaria, prikazan na Skupu speleologa Hrvatske – Drežnik grad 2012.g.
 • Speleološki odsjek PD Dubovac u 2010.g. – web stranica SO PD Dubovac
 • 14.speleološka škola SO PD Dubovac, 2010.g. – web stranica SO PD Dubovac
 • Karlovačka speleološka ekspedicija “El Ocote 2005”, Chiapas-Meksiko , prikazan na Skupu speleologa Hrvatske Kamanje 2005.g.

IZLOŽBE:

 • Basara D., Božić V., 60 godina Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, izložba povijesnih fotografija, Skup speleologa Hrvatske, Karlovac 2016.
 • Volim svoju županiju, Izložba odabranih 20 fotografija fotonatječaja Hrvatske zajednice županija, lipanj 2016.g. 1 fotografija (Motiv špilje)
 • Cro gea, Izložba 40 odabranih fotografija Hrvatskog geografskog društva, svibanj 2016.g., 1 fotografija (Nebeski poklopac, Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene)
 • Skup speleologa Hrvatske Ogulin 2015, Izložba 10 probranih fotografija sa natječaja za najbolju speleološku fotografiju, studeni 2015.g., 1 fotografija (Život poslije života)
 • Općina Tounj, Izložba slika Špilja u kamenolomu Tounj, web izložba (http://www.tounj.hr/?page_id=1732), 2013-2014.g., 2 fotografije
 • Ekološko društvo Pan Karlovac, Uživam rijeku, Centar za mlade na Gazi, travanj-svibanj 2011.g., 1 fotografija
 • JU Natura Viva, Zaštita špilje u kamenolomu Tounj, Gradska knjižnica I.G.Kovačić, Karlovac, 2011.g., 5 fotografija
 • Basara D., Speleologija u Karlovcu – 50 godina, retrospektiva rada SO PD Dubovac povodom proslave 50-te godišnjice speleološkog odsjeka, Galerija studentskog centra, Karlovac, 2007.g.
 • Bajraktarević A., Basara D., Istraživanja u okolici grada Kladnja, Susret speleologa BiH, Zavidovići, 2005.g.
 • PD Dubovac, Planine Hrvatske i svijeta, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Karlovac, 2000.g., 4 fotografije
 • Basara D., Retrospektiva rada SO PD Dubovac povodom proslave 40.g. postojanja – Školska sportska dvorana Karlovac, 1997.g.

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA:

 • 2022., Skup speleologa Bosne i Hercegovine 2022.g., Mostar
 • 2022., Skup speleologa Hrvatske 2022.g., Samobor
 • 2021., Skup speleologa Hrvatske 2021.g., Gospić
 • 2019., Skup speleologa Hrvatske 2019.g., Pazin
 • 2019., Znanstveno – stručni skup: Otok Lokrum od znanstvenih spoznaja do upravljanja zaštićenim područjem, Dubrovnik
 • 2018., Skup speleologa Hrvatske 2018.g., Ogulin
 • 2017., Skup speleologa Hrvatske 2017.g., Dubrovnik – Čilipi
 • 2016., Skup speleologa Hrvatske 2016.g., Karlovac
 • 2016., Znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 25, Karlovac
 • 2015., Skup speleologa Hrvatske 2015.g., Ogulin
 • 2014., Skup speleologa Hrvatske 2014.g., Lepoglava
 • 2014., Dani Hrvatskih planinara 2014.g., Duga Resa, Vinica
 • 2013., Skup speleologa Hrvatske 2013.g., Momjan
 • 2013., Dani Hrvatskih planinara 2013.g., Vodice, Žumberak
 • 2013., Open days, konferencija sinergije i suradnje na području zaštite prirode, Ogulin
 • 2012., Skup speleologa Hrvatske 2012.g., Drežnik grad
 • 2012., Susret speleologa i istraživača krša Bosne i Hercegovine, Visoko, BiH
 • 2012., Znanstveno stručni skup: Posebne vrijednosti dubokog krša, NP Sjeverni Velebit, Krasno
 • 2011., Stručni seminar o speleološkom katastru, Perušić
 • 2010., Skup speleologa Hrvatske 2010.g., Biograd n/m
 • 2010., Geografi del Vuoto 2010, Incontro internazionale di speleologia, Casola Valsenio, Italija
 • 2010., Stručni seminar o zaštiti špilja i podzemne faune, Ogulin
 • 2008., Skup speleologa Hrvatske 2008.g., Kamanje
 • 2007., Skup speleologa Hrvatske 2007.g., Kastav
 • 2006., Scarburo, un viaggo al centro della terra, Incontro internazionale di speleologia, Casola Valsenio, Italija
 • 2006., Skup speleologa Hrvatske 2006.g., Kamanje
 • 2005., Imagna, Incontro internazionale di speleologia, S.Omobono terme, Italija
 • 2005., Skup speleologa Hrvatske 2005.g., Kamanje
 • 2005., Susret speleologa Bosne i Hercegovine, Zavidovići, BiH
 • 2004., Frasassi, Incontro internazionale di speleologia, Italija
 • 2004., Skup speleologa Hrvatske 2004.g., Ozalj
 • 2003., Skup speleologa Hrvatske 2003.g., Ozalj
 • 2002., Skup speleologa Hrvatske 2002.g., Ozalj
 • 2002., Montello, Incontro internazionale di speleologia, Italija
 • 2001., Skup speleologa Hrvatske 2001.g., Ozalj
 • 2001., Odissea nel Corchia, Incontro internazionale di speleologia, Italija
 • 2000., Skup speleologa Hrvatske 2000.g., Ozalj
 • 2000., Bora 2000, Incontro internazionale di speleologia, Sistiana-Trieste, Italija
 • 2000., Simpozij Čovjek i krš, Velika Kladuša, BiH
 • 1999., Dani speleologa Hrvatske, Vodice, Žumberak

SUDJELOVANJE NA ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA I EKSPEDICIJAMA:

 • 2015.-2021. – neažurirano
 • 2015.g. Istraživanja u sklopu projekata: Monitoring kaverni u tunelu Sveti Ilija na Biokovu i Monitoring speleoloških objekata PP Biokovo, PP Biokovo
 • 2015.g. Istraživanja u sklopu projekta EU Natura 2000 Integration projekt (NIP), segmenta RP05: Prikupljanje novih inventarizacijskih podataka za skupinu Decapoda (deseteronožni rakovi), rod Troglocaris
 • 2015.g. Multidisciplinarna stručno-znanstvena ekspedicija Srednji Velebit, Osmica Karlovac, SK Ursus spelaeus Karlovac
 • 2015.g. i 2014.g. Istraživanja u sklopu projekta: Istraživanje špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata, udruga ADIPA
 • 2014.g. Međunarodna speleološko-znanstvena ekspedicija Srednji Velebit, SO PD Dubovac, SK Ursus spelaeus
 • 2013.g. Istraživanja u sklopu projekata: Monitoring kaverni u tunelu Sveti Ilija na Biokovu, Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Sjeverozapadnog dijela Hrvatske, Turistička valorizacija pećine Megare kod Sarajeva sa ciljem očuvanja i zaštite te Tjednu prirodoslovlja na otoku Korčuli, udruga ADIPA
 • 2012., Međunarodna speleološka ekspedicija Ljubuša 2012, Livanjsko polje, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina, SD Mijatovi dvori
 • 2012., Speleološka ekspedicija Srednji Velebit – Vršeljci, Srednji Velebit, SO PD Dubovac, SK Ursus spelaeus,
 • 2011., Speleološka ekspedicija Tajan, Tajan, Zavidovići, Bosna i Hercegovina, Atom Zavidovići
 • 2011., Istraživački kamp za potrebu izrade speleološkog i biospeleološkog katastra Dubrovačko-Neretvanske županije, Hrvatsko biospeleološko društvo
 • 2011., Speleološka ekspedicija Srednji Velebit – Klementa, Srednji Velebit, SO PD Dubovac, SK Ursus spelaeus, SK Ozren Lukić
 • 2010., Međunarodni speleološki kamp SPELEOKOR 2010, Slunj, Kordun, SK Ursus spelaeus
 • 2010., Istraživački kamp Velika Kapela, Gorski kotar, SO PD dubovac
 • 2006., Biospeleološka istraživanja Dubrovačkog zaleđa, Hrvatsko biospeleološko društvo
 • 2005., Istraživanja špilje Vjetrenice, Popovo polje, Bosna i Hercegovina, SO PDS Velebit
 • 2005., Biospeleološka istraživanja Dubrovačkog zaleđa, Hrvatsko biospeleološko društvo
 • 2005., Speleološka ekspedicija Šverda, Gorski kotar, SU Estavela
 • 2005., Speleološka ekspedicija Tajan 2005, Tajan, Zavidovići, Bosna i Hercegovina, Atom Zavidovići
 • 2005., Speleološka ekspedicija El Ocote, Chiapas, Meksiko, SO PD Dubovac
 • 2004., Istraživanje jame Sbardelle (-247m), Crikvena, Sjeverni Velebit, SO PD Dubovac
 • 2004., Istraživanja špilje Vjetrenice, Popovo polje, Bosna i Hercegovina, SO PDS Velebit
 • 2004., Istraživački kamp Cetina 2004,, Kijevo, SO HPD Željezničar
 • 2004., Istraživanja jame Munižabe, Crnopac, južni Velebit, SO PDS Velebit
 • 2004., Istraživanja Alibabine jame (-225m) i jame Michelangelo (-275m), Crnopac, južni Velebit, SO HPD Željezničar
 • 2004., Ekspedicija Konjuh 2004, Bosna i Hercegovina, Atom Zavidovići
 • 2004., Istraživanja špilje za Gromačkom vlakom, Gromača, Dubrovnik. Hrvatsko biospeleološko društvo
 • 2004., Istraživački kamp Pelješac, Orebić, Sv.Ilija, SD Karlovac
 • 2003., Istraživanja špilje Vjetrenice, Popovo polje, Bosna i Hercegovina, SO PDS Velebit
 • 2003., Ekspedicija Crikvena 2003, Sjeverni Velebit, SO PD Dubovac
 • 2003., Ekspedija Jean Bernard -1602, Francuska, S.C. Vulcain-Lyon
 • 2002., Ekspedicija Srednji Velebit – projekt Klementa 2002, SO PD Dubovac
 • 2001., Speleološka ekspedicija Sjeverni Velebit 2001, SO PD Dubovac
 • 2001., Speleo Kamp Kladanj 2001, Bosna i Hercegovina, ATOM Zavidovići
 • 2000., Speleološki logor Sjeverni Velebit, Begovački kuk, SD Karlovac
 • 1999., Speleološki kamp Sjeverni Velebit, Begovača – Begovački kuk, SD Karlovac
 • 1998., Speleološki logor Sjeverni Velebit, Begovača – Begovački kuk, SD Karlovac
 • 1998., Paleontološka iskapanja špilje Vinice, Hrvatsko zagorje, Zavod za biologiju Veterinarskog fakulteta
 • 1997., Istraživanje Ledene jame, Sjeverni velebit, Lomska duliba, SO PD Dubovac