Projekti

2023.

 • Otok Korčula – Zeleni otok – VODITELJ PROJEKTA
 • Katastar speleoloških objekata otoka Korčule i Badije DNŽ – VODITELJ PROJEKTA
 • Terenske radionice, akcije čišćenja speleoloških objekata, stručna i znanstvena istraživanja u sklopu projekta Čiste jame Zelena Korčula – VODITELJ PROJEKTA
 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Inventarizacija i ekološka analiza izvora grada Dubrovnika kroz klimatske promjene – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Terenske radionice, akcije čišćenja speleoloških objekata, stručna i znanstvena istraživanja u sklopu projekta Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Terenska istraživanja šišmiša na području Senzenških brd i Zajčice u Sloveniji – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Prečnica preko Korane – VODITELJ PROJEKTA
 • Istraživanje šišmiša za potrebe VE Tuhobić – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Istraživanje šišmiša za potrebe VE Visoka – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Istraživanje šišmiša za potrebe VE Voštane – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Istraživanje šišmiša za potrebe VE Čemernica i VE Kočine brdo – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Praćenje stanja vrste congeria jalzici za potrebe izgradnje HES Kosinj – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Rekognosciranje potencijalnih skloništa i praćenje potencijalnih kolonija šišmiša na širem području VE Osoje – SURADNIK NA PROJEKTU

2022.

 • Katastar speleoloških objekata otoka Korčule i Badije DNŽ – VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološka i biospeleološka inventarizacija na području Lička Plješivica – Ličko Pounje – SUVODITELJ PROJEKTA, VODITELJ TERENSKIH ISTRAŽIVANJA
 • Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja kaverni u tunelu Krotuša i izvora Klokun – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Praćenje stanja vrste congeria jalzici za potrebe izgradnje HES Kosinj – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Biospeleološki monitoring špilje Vrlovke – SUVODITELJ PROJEKTA
 • Aktivno u prirodi – VODITELJ PROJEKTA
 • Monitoring špilje Vrlovke za 2022. godinu, županija Karlovačka – SURADNIK NA PROJEKTU

2021.

 • Aktivno s prirodom – VODITELJ PROJEKTA
 • Učimo čuvati prirodu – VODITELJ PROJEKTA
 • Planinarska obilaznica Petrova gora – SUVODITELJ PROJEKTA
 • Planinarska staza Koranski planinarski put – SUVODITELJ PROJEKTA
 • Vađenje fosilnih ostataka zubi ribe iz reda Pycnodontiformes u speleološkom objektu Borovčeva jama u Postrani na Korčuli – VODITELJ PROJEKTA
 • Izrada topografskog nacrta i 3D prikaza špilje Pišurke na otoku Korčuli – VODITELJ PROJEKTA
 • Projekt Faza II, istraživanje nultog stanja aktivnosti velikih zvijeri za potrebu izgradnje vjetro-parka na lokaciji Mazin – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Projekt Faza II, istraživanje nultog stanja aktivnosti šišmiša za potrebu izgradnje vjetro-parka na lokaciji Mazin – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Projekti Lisac – istraživanje nultog stanja faune na lokaciji planiranog proširenja Lisac i Monitoring šišmiša na vjetroelektrani ZD6P – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Mala škola penjanja – VODITELJ PROJEKTA
 • Edukacija i osposobljavanje vodiča za stručno vođenje špiljom Vjetrenicom – VODITELJ PROJEKTA
 • Praćenje ekoloških parametara s ciljem očuvanja i zaštite špilje Vrlovke
 • Terenska istraživanja za željezničku prugu M202 Zagreb GK Rijeka; dionica Oštarije-Škrljevo – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Speleološka istraživanja otoka Korčule – VODITELJ PROJEKTA
 • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama“ – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Praćenje stanja vrste congeria jalzici za potrebe izgradnje HES Kosinj – SURADNIK NA PROJEKTU

2020.

 • Interventni monitoring lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu te obale i podmorja na području od Mrtvog mora do JZ mola – VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološka istraživanja i izrada katastra speleoloških objekata općine Ravno, BiH – SUVODITELJ PROJEKTA
 • Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u NP Plitvička jezera – KOORDINATOR PROJEKTA ZA UDRUGU
 • Biospeleološki i speleo-geološki nadzor Tunela u sklopu projekta „Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama” – SURADNIK NA PROJEKTU

2019.

 • Mjesec prirodoslovlja na otoku Korčuli – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ DIJELA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA
 • SpeleoFilmFestival 2019.– VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološko i biospeleološko istraživanje jame Shpella e Celikokave, Albanija – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Speleološko rekognosciranje i istraživanje kopnenog dijela i podmorja otoka Lokruma – SUVODITELJ PROJEKTA
 • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Speleo kamp Popovo polje – VODITELJ DIJELA PROJEKTA
 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Planinarenje za sve – VODITELJ PROJEKTA
 • Postani planinarKa ma jedan dan – VODITELJ PROJEKTA
 • Istraživanje hibernacijske kolonije šišmiša u Uviraljci i Suhodolki u smislu utvrđivanja prisutnosti vrste močvarni šišmiš (Myotis dasycneme) – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Monitoring hibernacijske kolonije šišmiša u Pušinoj jami PP Žumberak – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Speleološko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3D modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu – SUVODITELJ PROJEKTA

2018.

 • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ DIJELA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA
 • SpeleoFilmFestival 2018.– VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološko i biospeleološko istraživanje jame Shpella e Celikokave, Albanija – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Praćenje ekoloških značajki Špilje Vrlovke i rekognosciranje speleoloških objekata u bližoj okolici– VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološko i speleoronilačko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3d modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu– SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Penjanje za sve, izgradnja umjetne stijene za penjanje u Hostelu Karlovac, Selce – VODITELJ PROJEKTA
 • Oživimo prirodu– VODITELJ PROJEKTA
 • Mala planinarska škola Klinci i Klinceze – VODITELJ PROJEKTA
 • Istraživanje hibernacijske kolonije šišmiša u špilji Uviraljci i jami Suhodolki – SURADNIK NA PROJEKTU

2018.-2017.

 • Valorizacija speleoloških objekata na području planiranog NP Treskavica-Igman-Bjelašnica-Kanjon Rakitnice, BiH – SURADNIK NA PROJEKTU

2017.

 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Lux in tenebris– VODITELJ PROJEKTA
 • SpeleoFilmFestival 2017.– VODITELJ PROJEKTA
 • Neka uče i rastu zeleno– VODITELJ PROJEKTA
 • Monitoring faune šišmiša u geomorfološkom spomeniku prirode špilji Vrlovka (Kamanje)- SURADNIK NA PROJEKTU
 • Prihvatni kapacitet i idejni projekt uređenja električne rasvjete Zametske špilje u Rijeci– SUVODITELJ PROJEKTA
 • Istraživanje i monitoring Golubije špilje, otok Lokrum– VODITELJ PROJEKTA

2016.

 • Vrednovanje bioraznolikosti špiljskih staništa hidro-geološkog područja Lipovog polja s analizom utjecaja potencijalnih hidro-energetskih zahvata – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • SpeleoFilmFestival 2016.– VODITELJ PROJEKTA
 • Osmi Kontinent– VODITELJ PROJEKTA

2015.

 • Postavljanje rešetkastih vrata na Gornju i Donju Baraćevu špilju- VODITELJ PROJEKTA
 • NIP2: Monitoring vrste Troglocaris u ciljanim speleološkim objektima RH – SURADNIK NA TERENSKIM ISTRAŽIVANJIMA
 • SpeleoFilmFestival 2015.– VODITELJ PROJEKTA
 • Monitoring kaverni u tunelu Sveti Ilija na Biokovu, PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Biospeleološki monitoring Zametske špilje  – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Multidisciplinarna speleološka ekspedicija “Srednji Velebit 2015.” u suradnji sa Parkom prirode Velebit i SK Ursus spelaeus – VODITELJ EKSPEDICIJE
 • Proslava Dana grada Karlovca – Prečnica preko šanca – VODITELJ PROJEKTA
 • Baraćeve špilje – izrada detaljnog topografskog nacrtai 3D digitalnog modela Baraćevih špilja – VODITELJ PROJEKTA
 • Monitoring turistički uređenih speleoloških objekata Karlovačke županije, špilja Vrlovka – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Biospeleološki muzej Vjetrenica – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Monitoring probnog miniranja, špilja Gradusa – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Istraživanje špiljskih staništai izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Preliminarna analiza faune šišmiša za prijedlog trajnog monitoringa u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu (Faza I) – SURADNIK NA TERENSKIM ISTRAŽIVANJIMA

2014.

 • Monitoring turistički uređenih speleoloških objekata Primorsko-goranske županije – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza – INSTRUKTOR NA SEMINARU
 • Skup speleologa Hrvatske 2014, Lepoglava – ČLAN ORGANIZACIJSKOG ODBORA
 • Istraživanje špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ DIJELA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA
 • Speleo Film Festival 2014– VODITELJ PROJEKTA
 • Međunarodna speleološko-znanstvena ekspedicija “Srednji Velebit 2014.” u suradnji sa Parkom prirode Velebit – VODITELJ EKSPEDICIJE
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza – ORGANIZATOR SEMINARA
 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – tradicionalni viseći most speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološka škola 2014. Speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Prvo natjecanje u sportskom penjanju u gradu Karlovcu – INICIJATOR PROJEKTA

2013.

 • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ DIJELA TERENSKIH ISTRAŽIVANJA
 • Turistička valorizacija pećine Megare kod Sarajeva – ČLAN PROJEKTNOG TIMA
 • Organizacija Dana Hrvatskih planinara 2013.g., Vodice, Žumberak – ČLAN ORGANIZACIJSKOG ODBORA
 • Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Sjeverozapadnog dijela Hrvatske – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Monitoring kaverni u tunelu Sveti Ilija na Biokovu – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Izrada 3d modela te idejnog rješenja turističkog uređenja jame za supinom na području parka prirode biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – tradicionalni viseći most speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Festival speleološkog filma No.3– VODITELJ PROJEKTA
 • Opća planinarska škola PD Dubovac, Mala planinarska školaPD Dubovac – PREDAVAČ, VODITELJ TERENSKE NASTAVE
 • Seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja za sve članove Komisije za speleologiju HPS-a – VODITELJ SEMINARA
 • Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata za članove SO-a – VODITELJ SEMINARA

2012.

 • Youth exchange 6 Balkans countries”Explore,learn,share” – Youth in action programme – KOORDINATOR PROJEKTA ZA HRVATSKU
 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – tradicionalni viseći most speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Festival speleološkog filma No.2– VODITELJ PROJEKTA
 • Međunarodna stručno-znanstvena ekspedicija”Srednji Velebit – Vršeljci 2012″ u suradnji sa Parkom prirode Velebit – VODITELJ EKSPEDICIJE
 • Projekt XVI. speleološka školaSpeleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Seminar o speleološkim istraživanjima – VODITELJ SEMINARA
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza – VODITELJ SEMINARA
 • Škola krša na Slunjčici– VODITELJ RADIONICE SPELEOLOGIJA
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata Hrvatskog speleološkog saveza – INSTRUKTOR I PREDAVAČ

2011.

 • Festival speleološkog filma No.1 – VODITELJ PROJEKTA
 • Međunarodna speleološka ekspedicija”Srednji Velebit – Klementa 2011″ u suradnji sa Parkom prirode Velebit – VODITELJ EKSPEDICIJE
 • Mala škola penjanja u suradnji sa Gradom Karlovcem i Osnovnom školom Dubovac– VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološki i biospeleološki katastar Dubrovačko-Neretvanske županije –SURADNIK NA PROJEKTU
 • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo – SURADNIK NA PROJEKTU, VODITELJ TIMA ZA TOPOGRAFSKE IZMJERE
 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – tradicionalni viseći most speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Speleološka ekspedicija “Tajan 2011” – Zavidovići, Bosna i Hercegovina (pod pokroviteljstvom EU)  – VODITELJ TERENSKIH ISTRAŽIVANJA u jami Atom dužine 2500 m
 • Živjeti sa parkom – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva” – SURADNIK NA PROJEKTU
 • Škola krša na Slunjčici – Speleološki klub Ozren Lukić i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva” – VODITELJ TERENSKE NASTAVE – područje speleologija i koautor radne bilježnice vezane za projekt
 • Trajna zaštita špilje u kamenolomu Tounj – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva” – KOORDINATOR NA PROJEKTU I VODITELJ TERENSKIH ISTRAŽIVANJA ispred Speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac
 • Stručni seminar o speleološkom katastru Hrvatske – Perušić – STRUČNI SURADNIK I PREDAVAČ
 • Obilježavanje svjetske godine zaštite šišmiša– u suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva” i Osnovnom školom Dubovac – predavanja na temu speleologije i zaštite šišmiša te postavljanje kućica za šišmiše u Vrbanićevom perivoju
 • XV. speleološka škola Speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Tečaj topografskog snimanja speleoloških objekata u organizaciji Speleološkog društva Karlovac – INSTRUKTOR NA SEMINARU
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata u organizaciji Speleološkog odsjeka planinarskog društva Dubovac – INSTRUKTOR I PREDAVAČ

2010.

 • Istraživački kamp Velika Kapela 2010. u suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije “Natura Viva” – VODITELJ ISTRAŽIVANJA
 • XIV. speleološka škola Speleološkog odsjeka Planinarskog društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Mala škola penjanjapod pokroviteljstvom Grada Karlovca i u suradnji sa Osnovnom školom Dubovac – VODITELJ PROJEKTA
 • Gradnja umjetne alpinističke stijene Planinarskog društva Dubovac i organizacije rada Penjačkog centra PD Dubovac – SURADNIK NA PROJEKTU I VODITELJ PENJAČKOG CENTRA (2010-2014)
 • Obilježavanje Međunarodne godine biološke raznolikosti i Dana zaštite planinske prirode Hrvatske u organizaciju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ i Grada Ogulina – SURADNIK NA PROJEKTU

2009.

 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – VODITELJ PROJEKTA

2005.

 • Speleološka ekspedicija El Ocote 2005 u Meksiko – SURADNIK NA PROJEKTU

2004.

 • Speleološka ekspedicija Konjuh 2004, Bosna i Hercegovina – KOORDINATOR HRVATSKOG DIJELA EKSPEDICIJE
 • Proslava Dana grada Karlovca – “Prečnica preko šanca” – VODITELJ PROJEKTA
 • Tečaj o topografskom snimanju speleoloških objekata za karlovačke speleologe – VODITELJ TEČAJA

2003.

 • Speleološka ekspedicija Crikvena 2003.  – VODITELJ TERENSKIH ISTRAŽIVANJA

2001.

 • Seminar o postavljanju jama za sve članove Komisije za speleologiju HPS-a – INSTRUKTOR NA SEMINARU
 • Speleološka ekspedicija Sjeverni Velebit 2001  – VODITELJ TERENSKIH ISTRAŽIVANJA ZA PODRUČJE KLEMENTE

2000.

 • Seminar o crtanju speleoloških objekata, Malačka 2000 – INSTRUKTOR I PREDAVAČ
 • Speleološki tečaj Speleološkog odsjeka Planinarskog Društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA

1999.

 • Dan speleologa Hrvatske, Vodice, Žumberak  – SURADNIK NA PROJEKTU
 • VIII. speleološka škola Speleološkog odsjeka Planinarskog Društva Dubovac – VODITELJ PROJEKTA

1997.

 • III. Karlovački ekološki vikend, Vodice, Žumberak – SURADNIK NA PROJEKTU